Stocks-MEL.MC-Melia Hotels International SA

MEL.MC Melia Hotels International SA

6.335 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Melia Hotels International SAs inntekter increased per 103.07% og utgjorde 1.68B. Nettoinntekt increased per 160.71% til 120.12M. Netto aktiva increased per 36.42% til 449.44M og EPS increased fra -0.88 til 0.50.
MEL.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
13.03%
Netto fortjenestemargin
-30.81%
Driftsmargin
13.03%
Avkastning
-5.28%