Stocks-MF.PA-Wendel

MF.PA Wendel

79.88 0.38 (0.47%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Wendels inntekter increased per 15.95% og utgjorde 8.70B. Nettoinntekt decreased per 67.41% til 437.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning