Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

20.25 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Magnolia Oil & Gas Corps inntekter increased per 57.14% og utgjorde 1.69B. Nettoinntekt increased per 87.64% til 1.05B. Netto aktiva increased per 66.49% til 1.74B og EPS increased fra 2.36 til 4.71.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning