Stocks-MKL-Markel Corp

MKL Markel Corp

1407.76 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Markel Corps inntekter increased per 35.36% og utgjorde 15.80B. Nettoinntekt increased per 1,331.63% til 2.11B. Netto aktiva increased per 10.55% til 55.05B og EPS increased fra -23.57 til 146.98.
MKLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
11.27%
Driftsmargin
18.53%
Avkastning
6.95%