Stocks-MKS.L-Marks & Spencer

MKS.L Marks & Spencer

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Marks & Spencers inntekter increased per 9.61% og utgjorde 11.93B. Nettoinntekt increased per 17.96% til 364.50M. Netto aktiva decreased per 3.56% til 2.82B og EPS increased fra 0.15 til 0.18.
MKS.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
5.84%
Netto fortjenestemargin
0.87%
Driftsmargin
5.92%
Avkastning
1.69%