Stocks-MLM-Martin Marietta Materials Inc

MLM Martin Marietta Materials Inc

435.80 1.76 (0.41%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Martin Marietta Materials Incs inntekter increased per 13.79% og utgjorde 6.16B. Nettoinntekt increased per 21.84% til 856.30M. Netto aktiva increased per 8.83% til 7.17B og EPS increased fra 11.22 til 13.87.
MLMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.38%
Netto fortjenestemargin
13.21%
Driftsmargin
20.63%
Avkastning
6.92%