Stocks-MNDI.L-Mondi

MNDI.L Mondi

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Mondis inntekter increased per 14.43% og utgjorde 7.60B. Nettoinntekt increased per 61.69% til 1.07B. Netto aktiva decreased per NaN til 5.55B og EPS decreased fra N/A til 2.55.
MNDI.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
19.48%
Netto fortjenestemargin
10.25%
Driftsmargin
14.33%
Avkastning
11.98%