Stocks-MOH-Molina Healthcare Inc

MOH Molina Healthcare Inc

357.12 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Molina Healthcare Incs inntekter increased per 15.13% og utgjorde 31.97B. Nettoinntekt increased per 20.18% til 792.00M. Netto aktiva increased per 12.70% til 2.96B og EPS increased fra 11.25 til 13.54.
MOHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
3.18%
Driftsmargin
4.72%
Avkastning
15.98%