Stocks-MPW-Medical Properties Trust Inc

MPW Medical Properties Trust Inc

7.73 -0.28 (-3.50%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Medical Properties Trust Incs inntekter increased per 7.99% og utgjorde 380.49M. Nettoinntekt decreased per 163.49% til -140.78M. Netto aktiva decreased per 2.70% til 8.59B og EPS decreased fra 0.37 til -0.24.
MPWs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
75.46%
Netto fortjenestemargin
61.56%
Driftsmargin
65.05%
Avkastning
5.09%