Stocks-MRK-Merck & Co.

MRK Merck & Co.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Merck & Co.s inntekter increased per 1.40% og utgjorde 60.12B. Nettoinntekt decreased per 97.40% til 377.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 5.71 til 0.14.
MRKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
76.98%
Netto fortjenestemargin
16.54%
Driftsmargin
7.84%
Avkastning
16.35%