Stocks-MTRO.L-Metro Bank PLC

MTRO.L Metro Bank PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Metro Bank PLCs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 70.71% til -72.70M. Netto aktiva decreased per 5.99% til 973.00M og EPS increased fra -1.44 til -0.42.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning