Stocks-MU-Micron Technology, Inc.

MU Micron Technology, Inc.

71.79 0.94 (1.33%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/8/2022: Micron Technology, Inc.s inntekter increased per 11.02% og utgjorde 30.76B. Nettoinntekt increased per 48.22% til 8.69B. Netto aktiva increased per 13.60% til 49.91B og EPS increased fra 5.14 til 7.75.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning