Stocks-NEL.OL-NEL ASA

NEL.OL NEL ASA

14.475 0.250 (1.76%)
Priser fra Xignite, I NOK Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var NEL ASAs inntekter increased per 111.21% og utgjorde 369.48M. Nettoinntekt decreased per 177.60% til -720.76M. Netto aktiva decreased per 12.19% til 5.45B og EPS decreased fra -0.17 til -0.46.
NEL.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-55.34%
Netto fortjenestemargin
-44.96%
Driftsmargin
-103.99%
Avkastning
-11.18%