Stocks-NEM.DE-Nemetschek SE

NEM.DE Nemetschek SE

58.48 0.30 (0.52%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Nemetschek SEs inntekter increased per 17.65% og utgjorde 801.80M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
NEM.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.97%
Netto fortjenestemargin
19.12%
Driftsmargin
21.50%
Avkastning
22.01%