Stocks-NESN.ZU-Nestle SA

NESN.ZU Nestle SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Nestle SAs inntekter increased per 8.42% og utgjorde 94.42B. Nettoinntekt decreased per 44.20% til 9.60B. Netto aktiva decreased per 20.35% til 42.79B og EPS decreased fra 6.06 til 3.42.
NESN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
45.04%
Netto fortjenestemargin
14.34%
Driftsmargin
17.02%
Avkastning
15.78%