Stocks-NG.L-National Grid

NG.L National Grid

1026.96 24.47 (2.44%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: National Grids inntekter increased per 17.40% og utgjorde 21.66B. Nettoinntekt increased per 24.32% til 2.71B. Netto aktiva increased per 23.92% til 29.56B og EPS increased fra 0.65 til 2.12.
NG.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
14.66%
Netto fortjenestemargin
10.54%
Driftsmargin
13.64%
Avkastning
3.33%