Stocks-NHY.OL-Norsk Hydro

NHY.OL Norsk Hydro

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Norsk Hydros inntekter increased per 40.95% og utgjorde 210.93B. Nettoinntekt increased per 75.03% til 24.38B. Netto aktiva decreased per NaN til 107.80B og EPS decreased fra N/A til 11.76.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning