Stocks-NK.PA-Imerys

NK.PA Imerys

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Imeryss inntekter decreased per 2.31% og utgjorde 4.28B. Nettoinntekt decreased per 29.07% til 177.10M. Netto aktiva increased per 4.43% til 3.39B og EPS decreased fra 2.79 til 2.76.
NK.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.17%
Netto fortjenestemargin
3.14%
Driftsmargin
7.85%
Avkastning
2.50%