Stocks-NNN-National Retail Properties Inc

NNN National Retail Properties Inc

38.48 0.50 (1.32%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: National Retail Properties Incs inntekter increased per 6.34% og utgjorde 772.46M. Nettoinntekt increased per 15.34% til 334.62M. Netto aktiva increased per 5.69% til 4.12B og EPS increased fra 1.51 til 1.89.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning