Stocks-NNOX-Nano-X Imaging Ltd.

NNOX Nano-X Imaging Ltd.

7.20 -0.22 (-2.96%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Nano-X Imaging Ltd.s inntekter increased per 557.82% og utgjorde 8.58M. Nettoinntekt decreased per 70.30% til -105.24M. Netto aktiva decreased per 23.09% til 224.68M og EPS decreased fra -1.28 til -2.01.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning