Stocks-NSC-Norfolk Southern Corp

NSC Norfolk Southern Corp

221.00 -6.39 (-2.81%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Norfolk Southern Corps inntekter increased per 14.39% og utgjorde 12.75B. Nettoinntekt increased per 8.82% til 3.27B. Netto aktiva decreased per 6.66% til 12.73B og EPS increased fra 12.11 til 13.88.
NSCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.72%
Netto fortjenestemargin
24.08%
Driftsmargin
25.72%
Avkastning
9.92%