Stocks-NTLA-Intellia Therapeutics Inc

NTLA Intellia Therapeutics Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Intellia Therapeutics Incs inntekter increased per 57.69% og utgjorde 52.12M. Nettoinntekt decreased per 77.01% til -474.19M. Netto aktiva increased per 18.78% til 1.24B og EPS decreased fra -3.78 til -6.16.
NTLAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
83.50%
Netto fortjenestemargin
-545.66%
Driftsmargin
-937.87%
Avkastning
-29.64%