Stocks-NUE-Nucor Corp

NUE Nucor Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Nucor Corps inntekter decreased per 16.38% og utgjorde 34.71B. Nettoinntekt decreased per 39.20% til 4.91B. Netto aktiva increased per 13.05% til 22.12B og EPS decreased fra 28.79 til 18.00.
NUEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
24.95%
Netto fortjenestemargin
11.81%
Driftsmargin
17.92%
Avkastning
19.05%