Stocks-NWL-Newell Brands Inc.

NWL Newell Brands Inc.

8.06 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Newell Brands Inc.s inntekter decreased per 10.67% og utgjorde 9.46B. Nettoinntekt decreased per 65.56% til 197.00M. Netto aktiva decreased per 13.98% til 3.52B og EPS decreased fra 1.34 til 0.47.
NWLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.69%
Netto fortjenestemargin
0.42%
Driftsmargin
5.36%
Avkastning
0.59%