Stocks-NXI.PA-Nexity SA

NXI.PA Nexity SA

22.64 -0.30 (-1.31%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2012, var Nexity SAs inntekter increased per 51.83% og utgjorde 980.18M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
NXI.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-26.25%
Netto fortjenestemargin
4.99%
Driftsmargin
-30.14%
Avkastning
6.26%