Stocks-OLLI-Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

51.94 -0.29 (-0.56%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/10/2022, var Ollie's Bargain Outlet Holdings Incs inntekter decreased per 7.60% og utgjorde 418.07M. Nettoinntekt increased per 63.74% til 23.08M. Netto aktiva increased per 0.45% til 1.32B og EPS increased fra 0.22 til 0.37.
OLLIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.34%
Netto fortjenestemargin
10.82%
Driftsmargin
7.43%
Avkastning
12.23%