Stocks-OLLI-Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

75.01 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Ollie's Bargain Outlet Holdings Incs inntekter increased per 4.22% og utgjorde 1.83B. Nettoinntekt decreased per 34.72% til 102.79M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.36B og EPS decreased fra N/A til 1.64.
OLLIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.41%
Netto fortjenestemargin
9.51%
Driftsmargin
10.53%
Avkastning
10.15%