Stocks-OMC-Omnicom Group Inc

OMC Omnicom Group Inc

89.90 1.23 (1.39%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Omnicom Group Incs inntekter increased per 12.34% og utgjorde 3.87B. Nettoinntekt increased per 18.94% til 455.90M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 1.77 til 2.09.
OMCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.02%
Netto fortjenestemargin
8.77%
Driftsmargin
15.37%
Avkastning
14.26%