Stocks-OMI-Owens & Minor Inc

OMI Owens & Minor Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Owens & Minor Incs inntekter increased per 1.74% og utgjorde 9.96B. Nettoinntekt decreased per 89.90% til 22.39M. Netto aktiva increased per 0.76% til 945.60M og EPS decreased fra 2.94 til 0.29.
OMIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
16.35%
Netto fortjenestemargin
0.82%
Driftsmargin
0.86%
Avkastning
3.80%