Stocks-ORCL-Oracle Corporation

ORCL Oracle Corporation

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/5/2023: Oracle Corporations inntekter increased per 17.70% og utgjorde 49.95B. Nettoinntekt increased per 26.59% til 8.50B. Netto aktiva increased per 126.98% til 1.56B og EPS increased fra 2.41 til 3.07.
ORCLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
65.54%
Netto fortjenestemargin
24.16%
Driftsmargin
28.85%
Avkastning
12.58%