Stocks-ORSTED.CO-Orsted A/S

ORSTED.CO Orsted A/S

387.40 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Orsted A/Ss inntekter decreased per NaN og utgjorde 126.09B. Nettoinntekt increased per 32.44% til 14.42B. Netto aktiva decreased per NaN til 75.74B og EPS decreased fra N/A til 34.60.
ORSTED.COs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-4.33%
Netto fortjenestemargin
19.53%
Driftsmargin
-4.33%
Avkastning
8.52%