Stocks-OTIS-Otis Worldwide Corp

OTIS Otis Worldwide Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Otis Worldwide Corps inntekter increased per 3.83% og utgjorde 14.21B. Nettoinntekt increased per 9.42% til 1.50B. Netto aktiva decreased per 1.20% til -4.72B og EPS increased fra 2.96 til 3.39.
OTISs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.78%
Netto fortjenestemargin
8.68%
Driftsmargin
15.69%
Avkastning
55.90%