Stocks-PAM-Pampa Energia S.A.-ADR

PAM Pampa Energia S.A.-ADR

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Pampa Energia S.A.-ADRs inntekter increased per 21.92% og utgjorde 1.85B. Nettoinntekt increased per 52.86% til 496.31M. Netto aktiva increased per 27.47% til 2.28B og EPS increased fra 5.09 til 8.98.
PAMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.72%
Netto fortjenestemargin
25.72%
Driftsmargin
30.32%
Avkastning
11.03%