Stocks-PARRO.PA-Parrot SA

PARRO.PA Parrot SA

2.860 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Parrot SAs inntekter increased per 32.41% og utgjorde 71.90M. Nettoinntekt decreased per 936.84% til -19.70M. Netto aktiva decreased per 16.35% til 83.90M og EPS decreased fra -0.06 til -0.64.
PARRO.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
70.43%
Netto fortjenestemargin
-34.40%
Driftsmargin
-34.82%
Avkastning
-20.18%