Stocks-PEG-Public Service Enterprise Group Inc

PEG Public Service Enterprise Group Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Public Service Enterprise Group Incs inntekter increased per 0.80% og utgjorde 9.80B. Nettoinntekt increased per 259.10% til 1.03B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra -1.29 til 2.06.
PEGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.54%
Netto fortjenestemargin
9.96%
Driftsmargin
23.54%
Avkastning
3.31%