Stocks-PEP-PepsiCo

PEP PepsiCo

181.23 1.55 (0.86%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: PepsiCos inntekter increased per 8.73% og utgjorde 86.40B. Nettoinntekt increased per 16.92% til 8.98B. Netto aktiva increased per 6.95% til 17.27B og EPS increased fra 5.48 til 6.42.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning