Stocks-PFC.L-Petrofac

PFC.L Petrofac

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Petrofacs inntekter decreased per 5.37% og utgjorde 2.10B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til -0.48.
PFC.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
-4.87%
Netto fortjenestemargin
-5.85%
Driftsmargin
-12.46%
Avkastning
-44.79%