Stocks-PH-Parker-Hannifin Corp

PH Parker-Hannifin Corp

511.55 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Parker-Hannifin Corps inntekter increased per 20.20% og utgjorde 19.07B. Nettoinntekt increased per 58.30% til 2.08B. Netto aktiva increased per 16.69% til 10.34B og EPS increased fra 10.09 til 16.04.
PHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
39.64%
Netto fortjenestemargin
10.15%
Driftsmargin
18.67%
Avkastning
10.04%