Stocks-PHG-Koninklijke Philips NV

PHG Koninklijke Philips NV

21.20 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Koninklijke Philips NVs inntekter increased per 4.84% og utgjorde 19.64B. Nettoinntekt increased per 71.14% til -490.83M. Netto aktiva decreased per 6.00% til 13.32B og EPS increased fra -1.92 til -0.55.
PHGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.99%
Netto fortjenestemargin
0.75%
Driftsmargin
3.94%
Avkastning
0.98%