Stocks-PHM.MC-Pharma Mar SA

PHM.MC Pharma Mar SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Pharma Mar SAs inntekter decreased per 14.57% og utgjorde 196.34M. Nettoinntekt decreased per 46.85% til 49.36M. Netto aktiva increased per 25.31% til 222.96M og EPS decreased fra N/A til N/A.
PHM.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
92.24%
Netto fortjenestemargin
26.43%
Driftsmargin
0.28%
Avkastning
36.41%