Stocks-PII-Polaris Industries Inc

PII Polaris Industries Inc

88.75 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Polaris Industries Incs inntekter increased per 4.02% og utgjorde 8.93B. Nettoinntekt decreased per 16.66% til 502.90M. Netto aktiva increased per 28.45% til 1.43B og EPS increased fra 7.44 til 8.71.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning