Stocks-PLD-Prologis Inc

PLD Prologis Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Prologis Incs inntekter increased per 34.31% og utgjorde 8.02B. Nettoinntekt decreased per 8.50% til 3.25B. Netto aktiva decreased per 0.07% til 57.82B og EPS decreased fra 4.25 til 3.29.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning