Stocks-PLD-Prologis Inc

PLD Prologis Inc

116.65 -0.41 (-0.35%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Prologis Incs inntekter increased per 0.04% og utgjorde 1.75B. Nettoinntekt decreased per 42.01% til 620.07M. Netto aktiva increased per 46.10% til 57.86B og EPS decreased fra 1.36 til 0.63.
PLDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.39%
Netto fortjenestemargin
51.50%
Driftsmargin
39.62%
Avkastning
4.50%