Stocks-PNC-PNC Financial Services Group Inc

PNC PNC Financial Services Group Inc

127.25 -1.66 (-1.29%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var PNC Financial Services Group Incs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 5.61% til 1.55B. Netto aktiva decreased per NaN til 45.81B og EPS decreased fra 3.78 til 3.47.
PNCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
24.66%
Driftsmargin
31.71%
Avkastning
6.00%