Stocks-PPG-PPG Industries Inc

PPG PPG Industries Inc

139.89 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: PPG Industries Incs inntekter increased per 3.37% og utgjorde 18.25B. Nettoinntekt increased per 23.96% til 1.31B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 4.32 til 5.35.
PPGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.96%
Netto fortjenestemargin
7.42%
Driftsmargin
12.45%
Avkastning
9.75%