Stocks-PPL-PPL Corp

PPL PPL Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: PPL Corps inntekter increased per 36.64% og utgjorde 7.90B. Nettoinntekt increased per 3,866.67% til 714.00M. Netto aktiva increased per 1.42% til 13.92B og EPS increased fra -1.94 til 1.03.
PPLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.68%
Netto fortjenestemargin
10.87%
Driftsmargin
19.01%
Avkastning
2.57%