Stocks-PRGO-Perrigo Company

PRGO Perrigo Company

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Perrigo Companys inntekter increased per 7.56% og utgjorde 4.45B. Nettoinntekt decreased per 0% til -130.90M. Netto aktiva decreased per 6.01% til 4.84B og EPS decreased fra -0.52 til -1.05.
PRGOs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
35.16%
Netto fortjenestemargin
-0.50%
Driftsmargin
5.10%
Avkastning
-0.25%