Stocks-PRY.MI-Prysmian Group

PRY.MI Prysmian Group

36.44 0.72 (2.02%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2023, var Prysmian Groups inntekter increased per 0.35% og utgjorde 3.99B. Nettoinntekt increased per 152.70% til 187.00M. Netto aktiva increased per 3.53% til 3.90B og EPS increased fra 0.27 til 0.67.
PRY.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.80%
Netto fortjenestemargin
2.09%
Driftsmargin
6.09%
Avkastning
4.67%