Stocks-PSN.L-Persimmon

PSN.L Persimmon

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Persimmons inntekter increased per 5.69% og utgjorde 3.82B. Nettoinntekt decreased per 28.73% til 561.00M. Netto aktiva decreased per 5.13% til 3.44B og EPS decreased fra 2.46 til 1.74.
PSN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
18.15%
Netto fortjenestemargin
19.74%
Driftsmargin
13.36%
Avkastning
19.39%