Stocks-PSPN.ZU-PSP Swiss Property AG

PSPN.ZU PSP Swiss Property AG

114.73 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: PSP Swiss Property AGs inntekter increased per 5.07% og utgjorde 349.08M. Nettoinntekt decreased per 44.55% til 329.96M. Netto aktiva decreased per NaN til 6.39B og EPS decreased fra N/A til N/A.
PSPN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
87.63%
Netto fortjenestemargin
97.34%
Driftsmargin
79.69%
Avkastning
5.58%