Stocks-PTEC.L-Playtech Plc

PTEC.L Playtech Plc

455.9152 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Playtech Plcs inntekter increased per 31.92% og utgjorde 1.37B. Nettoinntekt decreased per 94.13% til 34.64M. Netto aktiva increased per 12.72% til 1.51B og EPS decreased fra 1.84 til 0.20.
PTEC.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
89.11%
Netto fortjenestemargin
14.15%
Driftsmargin
13.49%
Avkastning
6.79%