Stocks-PVH-PVH Corp

PVH PVH Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: PVH Corps inntekter decreased per 1.43% og utgjorde 9.02B. Nettoinntekt decreased per 78.95% til 200.40M. Netto aktiva decreased per 5.22% til 5.01B og EPS decreased fra 13.24 til 3.03.
PVHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.66%
Netto fortjenestemargin
0.23%
Driftsmargin
9.03%
Avkastning
1.40%